Services
Terug.

Ball Packaging in Oss maakt blikjes voor frisdrank en bier. De opleidingsvraag betrof het bijbrengen van basisvaardigheden Siemens S7, met vervolgens een verdieping gericht op de machinerie in de fabriek.

Na de basistraining konden de cursisten per koppel aangeven op welk gedeelte van de fabrikagelijn zij verder in wilden gaan. Dit betrof delen die veel problemen opleverden of bottle necks veroorzaakten.

Aan het einde van de cursus gaven de koppels aan het management een presentatie waarin zij de werking van de besturing uitlegden, en deden een voorstel tot verbetering.

Van twee koppels is onder begeleiding van C&C Services de verbetering doorgevoerd, wat leidde tot een verhoogde productie.